De verenigings structuur wordt in het volgende organigram weer gegeven.