De vrouwen werkgroep van de LHGH

Reeds voor de oprichting op 31 januari 2001 van de LHGH waren er in de onofficiële club British Airborne Group Holland al vrouwen aanwezig. Zij beeldde toen de Britse ATS (Auxiliary Territorial Service) uit. In het begin hielden zich twee dames met deze Tweede Wereldoorlog uitbeelding bezig. Later kwamen er diverse andere uitbeeldingen bij. Zoals de Britse WLA (Woman’s Land Army), US WAC (Women’s Army Corps), Nederlandse VHK (Vrouwen Hulp Korps), VKKNIL Vrouwen Korps KNIL, Burgervrouwen en het Nederlandse verzet. Op dit moment is de vrouwengroep nog actief met de WAC, ATS en burger/verzet. Andere uitbeeldingen worden ook nog bij gelegenheid gedaan.

ATS & WAC richting Parijs november 1944
ATS & WAC richting Parijs november 1944

Korte historie van de:
ATS (Auxiliary Territorial Service) (Brits)

De ATS werd opgericht op 9 september 1938 en op 1 februari 1949 ontbonden. Zij bestonden in eerste instantie uit een vrijwillige dienst voor vrouwen. Tot 1940 deden ze werk als kok, telefonisten, administratie en magazijnbediende. Vanaf september 1941 kregen ze er meer taken bij als, chauffeur, militaire politie, monteurs, bediening van het luchtdoelgeschut en de zoeklichten, inlichtingen etc. Ze droegen Britse dames uniformen. De bekendste onder hen waren Koningin Elisabeth en Mary Churchill.

WAC (Women’s Army Corps)

De WAAC (Women’s Army Auxiliary Corps) werd officieel opgericht als hulpeenheid op 15 mei 1942 en werd op 1 juli 1943 omgezet in een actieve dienst de WAC. Uiteindelijk werd in 1978 de WAC ontbonden. Ze werden naar voorbeeld van de organisatie de ATS opgericht. De taken die ze deden kwamen aardig overeen met de taken van de Britse ATS. Daarnaast werden ze ook ingezet in de militaire hospitalen. Ze droegen Amerikaanse dames uniformen.

WLA uniform
WLA uniform

WLA (Woman’s Land Army)

De WLA was een Britse burgerorganisatie tijdens WO2 die vrouwen te werk stelde met name in de boeren sector. Ze werden opgericht in juni 1939 en bestonden tot oktober 1949. Het werk bestond voornamelijk uit landbouw en de veeteelt. Veel mannen gingen het leger in. Doordat er in veel bedrijven een te kort aan mankracht ontstond, werden er vrouwen ingezet in diverse bedrijven en zo ook in de boeren sector. Zij namen vaak onder leiding van een oudere boer al het ook wel zware werk op zich. Een redelijk goed beeld krijg je van de BBC serie Land Girls (2009–11). Ze hadden een geheel eigen uniform.

 

 

 

VHK (Vrouwen Hulp Korps) en VKKNIL (Vrouwen Korps Koninklijk Nederlands Indisch Leger)

Juultje Manteri

Het VVHK (Vrijwillige Vrouwen Hulp Korps) zoals het eerst hete, werd opgericht op 20 december1943 en in 1951 werden ze ontbonden. In de zomer van 1943 werd er een advertentie geplaatst voor het werven van personeel voor het Rode Kruis. Hierop werden 270 vrouwen Zij droegen de donkerblauwe uniformen van het Britse Rode Kruis. Vanaf 1944 werd de naam veranderd in VHK en gingen ze ook dezelfde taken doen en uniformen dragen als de ATS. Daarnaast hebben ze geholpen met diverse taken tijdens de opbouw in Nederland. Het VKKNIL werd op 5 maart 1944 in Australië opgericht te Melbourne en in 1950 ontbonden. Op 5 april 1944 werden er door Mevr. Knapper van het VHK 40 Nederlandse rekruten uit USA, Suriname en Curaçao geworven t.b.v. het VKKNIL. Ze werden ingezet met dezelfde taken als het VHK. Daarnaast hebben ze geholpen met diverse taken tijdens de opbouw in Nederlands Indië. Ze droegen Britse, Amerikaanse en Nederlandse tropen uniformen.

 

Vrouwen in het Nederlands Verzet

Verzet

De vrouwen in het Nederlands verzet van mei 1940 tot mei 1945 bestond voornamelijk uit ongewapend verzet tegen de Duitse bezetter. Over het algemeen deden ze koeriersdiensten, illegaal drukwerk, onderduikers helpen, inlichtingen inwinnen etc. Ze droegen geen uniformen. Aan het einde van de oorlog wel een armband.

Op social media zijn wij ook te vinden voor meer kijkjes van onze werkgroep!

Instagram : vrouwenwerkgroeplhgh
Facebook : Women Re-enactmentgroup LHGH